Ptáci v jižních Čechách

Členi JOK se podílejí na monitoringu a ochraně ptáků žijících na území Jihočeského kraje. Výsledky jednotlivých průzkumů (viz. projekty) jsou pravidelně přednášeny na schůzích JOK a publikovány v ornitologických časopisech.


Sběr dat a publikace

Jednou ze základních povinností členů JOK je shromažďování údajů o výskytu ptačích druhů na území kraje. Zajímavé údaje byly od r. 1976 pravidelně ( 2x ročně) shrnuty jako "Vybraná faunistická pozorování členů JOK" (dále jen FP; ke stažení zde, členům pravidelně zasíláno), od roku 2016 jsou FP součástí ZVOP (dále).

Výsledky ornitologického bádání v jižních Čechách byly předmětem několika konferencí a byly publikovány v sbornících a monotématických číslech odborných časopisů (naposledy v r. 2012: Ptáci v kulturní krajině II). Veškeré publikace jsou dostupné členům JOK prostřednictvím knihovny klubu, popř. je možné vybrané publikace zaslat členům v PDF formátu.

Od r. 2014 jsou nejzajímavější údaje publikovány a komentovány ve článcích Zajímavá a vzácná ornitologická pozorování (ZVOP), které vycházejí ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (členům zasíláno v PDF). Svá pozorování členi zapisují do pravidelně zasílaných formulářů, či do databáze avif.birds.cz.


Kniha Ptáci jižních Čech

V r. 2015 byla publikována obsáhlá kniha shrnující dosavadní znalosti a výskytu a početnosti všech ptačích druhů na území našeho kraje. Na přípravě knihy se podílelo mnoho autorů z řad členů JOK.

Více informací o knize