SVOB - Skupina pro výzkum a ochranu bahňáku

(pracovní skupina ČSO)

Skupina navazuje na činnost předchozí bahňákářské skupiny, která fungovala po 30 let do roku 1998. Cílem nové skupiny je praktická ochrana a výzkum bahňáků a jejich prostředí. Skupina vydává zpravodaj Vanellus, pracuje na mezinárodních i vlastních projektech.


Související články: