Skupina pro výzkum a ochranu bahňáku (SVOB)

(pracovní skupina ČSO)


Koordinátor:

Vojtěch Kubelka


Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků (SVOB) existuje od roku 2007 pod záštitou České společnosti ornitologické jako její pracovní skupina. SVOB volně navazuje na skupinu pro výzkum bahňáků v České a Slovenské republice, která fungovala 30 let do 1998. SVOB se zaměřuje na sběr faunistických dat, projekty pro jednotlivé druhy, praktickou ochranu bahňáků a jejich prostředí, propagaci ochranářských aktivit a projekty občanské vědy, přestože kroužkování i nadále zůstává nedílnou součástí činnosti skupiny. SVOB vydává popularizačně odborný časopis Vanellus a kromě aktivit v ČR se zapojuje i do řady mezinárodních projektů.


Související články: