Odchyty na rybnících Hejtman a Koberný v Plané nad Lužnicí


Koordinátoři:

Stanislav Vyhnal

Josef Jahelka


Jedná se o tradiční kroužkovací akci organizovanou členy JOK na rybnících Hejtman a Koberný u Plané nad Lužnicí v okrese Tábor.

Výsledkem odchytové činnosti za období 1993-2022 bylo okroužkování 23 565 ex. ptáků 77 ptačích druhů.

Za dominantní lze považovat tyto druhy: rákosník obecný, rákosník zpěvný, rákosník proužkovaný, budníček menší a vlaštovka obecná. Jsou to ptáci vesměs typicky rákosinoví (rákosníci), s výjimkou vlaštovky obecné, která využívá rákosiny pouze k nocování. Dalším dominujícím druhem se stal i budníček menší, což je důsledek zvyšujícího se podílu keřů a dřevin v břehových porostech rybníků.

K vzácnějším odchyceným ptačím druhům patří odchyty ťuhýka šedého v r. 1997, bukáčka malého v r. 1999, ostříže lesního v r. 2001, palašníčka tamaryškového v r. 2002, sýkořic vousatých v r. 2004 a konipasa lučního v r. 2006.

Odchytové vrše byly instalovány především za účelem odchytu chřástala vodního. Díky jejich instalaci byl na lokalitě také potvrzen výskyt chřástala kropenatého, který zde do té doby nebyl jinak zjištěn. Celkem bylo chyceno 9 ex. chřástala kropenatého. V roce 2004 byla vedle dospělých ptáků chycena i mláďata chřástalů vodních.

Kroužkovanci z dané lokality byli zjištěni v řadě míst České republiky, tak i v řadě evropských zemí, a jsou známé i dva výsledky z afrického kontinentu.

Některá zajímavá zpětná hlášení ptáků okroužkovaných v rámci odchytové akce:

(použité zkratky 1K - pták narozený toho roku, 2K - pták narozený předešlý rok, +1 - pták starší min více než 1 rok, F - samice, M - samec, + - nalezen uhynulý, k - kontrolován kroužkovatelem, // - pták kontrolován v témže roce na hnízdišti)

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

PRAHA K 381157 2K 1. 8. 1994 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E + 2. 10. 1994 Grosville, Manche, FRANCE 49°31'N, 1°41'W

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

PRAHA R 155298 1K 26. 7. 2008 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 21. 8. 2008 Trunvel, Finistere, FRANCE 47°53'N, 4°21'W,

Břehule říční (Riparia riparia)

PRAHA TC 46474 +1K 5. 8. 2006 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E

31. 8. 2007 Kesthely-Fénekpuszta, HUNGARY 46°43'N, 17°15'E

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

PRAHA TX 24717 1K 1. 8. 2000 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 14. 9. 2000 Sumony, HUNGARY 45°58'N, 17°56'E

PRAHA S 403702 1K 2. 8. 2007 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 31. 8. 2007 Sumony, HUNGARY 45°58'N, 17°56'E

PRAHA S 312715 1K 2. 8. 2005 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 7. 9. 2007 Kesthely-Fénekpuszta, HUNGARY 46°43'N, 17°15'E,

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

PRAHA T 874944 1K 28. 7. 1998 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E + 22. 11. 1998 Entre Trebas et Ambialet, FRANCE 43°56'N, 2°25'E

Kos černý (Turdus merula)

PRAHA K 260980 1K 31. 7. 2005 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°31'N, 14°43'E + 13. 1. 2005 Serignan du Comtat, FRANCE 44°11'N, 4°5'E

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)

PRAHA T 905821 +1F 30. 7. 1998 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 24. 5. 2000 Kothen, GERMANY 52°5'N, 13°48'E

PRAHA S 425708 1K 26. 7. 2008 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 6. 8. 2008 Kesthely-Fénekpuszta, HUNGARY 46°43'N, 17°15'E,

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)

PRAHA T 750432 1K 28. 7. 1994 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°31'N, 14°43'E k 24. 9. 1994 Campanillas, Málaga, SPAIN 36°44'N, 4°32'W

PRAHA T 784186 +1M 29. 7. 1997 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 4. 5. 2000 Ouali, Imzouren, MAROCO 35°10'N, 3°52'W,

PRAHA S 425704 1K 26. 7. 2008 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 9. 9. 2008 Motochal, Huelva, SPAIN 37°06'N, 6°16'W

PRAHA T 794 166 1K 27. 7. 1999 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 2. 8. 2006 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)

PRAHA Z 773452 1K 4. 8. 2005 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 16. 5. 2006 Castellabate, ITALY 44°6'N, 12°29'E, 608 km

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

PRAHA TK 36395 1K 29. 07. 2009 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 18. 9. 2009 Sumony, HUNGARY 45°58'N, 17°56'E

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

PRAHA N 496 140 1K 30. 7. 2007 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 24. 4. 2008 Les Argilas, FRANCE 43°23'N, 4°47'E

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

PRAHA TX93316 1K 1. 8. 2002 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E + 5. 9. 2002 Bab Elzaytoon, LIBYA 32°0'N, 24°5'E

Budníček menší (Phylloscopus collybita)

PRAHA P 99542 +1K 27. 7. 2008 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 20. 10. 2008 Vid, CROATIA 43°5'N, 17°38'E

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

PRAHA 80 052 1K 28. 7. 1994 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 2. 8. 1994 Stat. Mettnau, GERMANY 47°44'N, 8°58'E

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

PRAHA P 67225 1K 30. 7. 2002 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 4. 2. 2006 Posse Tivoli, ITALY 44°36'N, 11°8'E

PRAHA P 67255 1K 1. 8. 2002 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 4. 2. 2006 C. Fosso Zucca, ITALY 44°36'N, 11°8'E

Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

PRAHA TC 46483 +1K 28. 7. 2007 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 11. 10. 2007 Motz, Savoie, FRANCE 45°55'N, 5°50'E

PRAHA TX 93270 1K 29. 7. 2002 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E k 21. 2. 2003 Villamiroglio, ITALY 45°7'N, 8°9'E

MADRID L 486884 +1F 18. 2. 2001 Pina de Ebro, SPAIN 41°30'N, 0°23'W // 28. 07. 2001 Planá nad Lužnicí, Tábor 49°21'N, 14°43'E přidán kroužek PRAHA N 419 939 k 25. 11. 2001 Pina de Ebro, SPAIN 41°30'N, 0°23'W

Na druhé straně v Plané n/L. byli kontrolováni kroužkovanci jak z území ČR, tak řady evropských států: Španělsko, Francie, Německo, Švédsko, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Švýcarsko, Malta, Maďarsko.

PRAHA TY 84885 rákosník obecný

Kr. 09. 07. 2020 Tovačov Lucia Rubáčová

Kontrol. 27. 7. 2021 Planá nad Lužnicí


PRAHA SA 75885 rákosník obecný

Kr. 24. 7. 2020 Dolní Moravice Moravskoslezský kraj Petr Mixa

Kontrol. 25. 7. 2020 Planá nad Lužnicí o. TA

Za 1 den 199 km !!!!!


LJUBLJANA CL 31006 rákosník velký

Kr. 24. 07. 2019 Lavrica, SLOVENIA 46. 14 N 14. 32 E

31. 07. 2020 Planá nad Lužnicí, ryb. Hejtman. TA 371 km


Zhodnocení:

Lokality rybník Koberný a rybník Hejtman se odlišují výměrou rákosin a také jejich typem. Na rybníku Koberný jsou rákosiny litorální, v užším pruhu, sítě jsou přístupné po lávkách. Rákosiny jsou lemovány porosty křovin, které se rozrůstají. Pravý břeh rybníka lemuje les. Na rybníku Hejtman jsou rákosiny terestrické, na vyhrnutém sedimentu a zasahují jen k hraně vodní hladiny. Hejtman s lesem sousedí mezi stanovišti číslo 10 a 14.

V průběhu let byl zaznamenán snižující se počet nocujících vlaštovek obecných. Vlaštovky rákosin obou rybníků využívají tradičně jako nocoviště bez specifických nároků. Snižující se počty chytaných ptáků jsou patrně zapříčiněny jednak nepříznivými klimatickými podmínkami (v řadě případů v době odchytu nebyla ještě vyvedena mláďata z druhého hnízdění). Jedna z dalších obecných příčin bude mít patrně souvislost se zhoršujícími se podmínkami hnízdění ve vazbě na redukci chovůhospodářských zvířat.


Závěr

V rámci ornitologických odchytových akci na rybnících Koberný a Hejtman v Plané nad Lužnicí bylo za období 1993-2022 nově okroužkováno 23565 exemplářů 77 ptačích druhů. Odchyt probíhal především v rákosinových porostech uvedených rybníků, doplňková odchytová stanoviště byla v příbřežních křovinách, na Boreckém potoce a v lese Malá Hůrka. Celková délka použitých sítí se ustálila na 244 m. Získané výsledky odchytu ptáků odráží změny, ke kterým na sledovaných lokalitách postupně docházelo. Na rybníku Hejtman bylo v roce 2000 zamezeno zaplavování středové rákosiny z jižního směru, rákosina je terestrická. Na rybníku Koberný dochází jednak k pozvolnému rozšiřování rákosin směrem do luk jižního břehu a především se zde výrazně zvyšuje podíl pobřežních křovin. Změny lokalit se odráží i na složení avifauny.

Rozdílné počty chycených ptáků v jednotlivých letech jsou odrazem úspěšnosti hnízdění v daných letech. Na výsledek měly vliv i klimatické podmínky v průběhu jednotlivých odchytů.

Na základě dosavadních výsledků kroužkování lze dovodit, že rybník Hejtman a rybník Koberný jsou důležitými body na tahových cestách řady tažných druhů. Odchytová akce je pořádána v době, kdy již začíná tah ptáků do zimovišť. Potvrzuje to řada kontrol ptáků s kroužky zahraničních kroužkovacích centrál, tak i z ČR i rozbor retrapů chytaných v daném roce v rámci kroužkovací akce.


Související články: