Mapování ptáků Českých Budějovic


Koordinátor:

Jan Havlíček


V letech 2010 - 2018 probíhalo mapování hnízdního rozšíření ptáků v Českých Budějovicích. Cílem bylo získání údajů o rozšíření a početnosti jednotlivých druhů a jejich porovnání s výsledky z mapováním uskutečněného v letech 1985-1992 pod vedením P. Bürgera. Mapování probíhalo na území katastru Českých Budějovic ve čtvercích o velikosti 770 x 630 m, a to dle standardní metodiky mapování hnízdního rozšíření. Průběžné výsledky byly použity například v publikacích Ptáci jižních Čech (Kloubec et al. 2015) a Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR (Šťastný et al. 2021). Zamýšleno je vydání samostatného atlasu Českých Budějovic. V současné době probíhají práce na přípravě textu publikace, mapových podkladů a dalších analýz.


Související články: