Reakce účastníků

David Horal, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno

Kdybych měl stručně zhodnotit před pár dny ukončenou Šestou jihočeskou ornitologickou konferenci, nezbylo by mi, než použít téměř samé superlativy: bezchybná organizace, kvalitní program i odborná úroveň většiny přednášek, pečlivě připravený sborník v pěkné grafické úpravě, v neposlední řadě i přátelská, téměř až "rodinná" atmosféra v příjemném prostředí Jihočeské univerzity, velmi povedená exkurze (kde jinde uvidíte na jednom rybníku v pravé poledne třicet šest orlů mořských)... Snad až na ten Budvar na jinak povedeném večírku (s touto výtkou asi nebudu jediný) - nedělního sportovního odpoledne jsem se už bohužel nemohl zúčastnit a tak jej nemohu ani zhodnotit. Za pět (?) let, bude-li příležitost, rád zavítám na stejnou akci znovu. Vše nejlepší Jihočeskému ornitologickému klubu k abrahámovinám!

Alžběta Truhlářová, studentka 3. ročníku Bc., obor Biologie, PřF, Jihočeská Univerzita

Konference Jihočeského ornitologického klubu byla mou třetí konferencí v životě. Po pompézní zkušenosti s účastí na behaviorální "ASAB Summer Conference", která se konala v srpnu tohoto roku v Kostnici a kde se účastníci počítali ve stovkách, to byl příjemný návrat do úzkého kruhu českých ornitologů. Co konferenci jihočeského ornitologického klubu chybělo na velikosti, to dohnala v přátelské atmosféře a ochotě přijmout nováčky jako jsem já. Přátelské atmosféry a popovídání s kolegy ornitology si mohl každý užít dosyta. Ke svlažení konverzací vyprahlých hrdel si účastníci konference mohli v průběhu přestávek zdarma načepovat výborné pivo Klostermann do obdržených pamětních půllitrů s logem Jihočeského ornitologického klubu. Témata přednášek byla zajímavá a rozhodně jsem díky konferenci obohacena o nové postřehy a energii snažit se dál pokračovat v nekonečné pouti poznávání světa ornitologie a přírody obecně.

Zdeňek Vermouzek, ředitel České Společnosti ornitologické, Praha

Jihočeský ornitologický klub oslavil 50 let své existence důstojně. V prostorách Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity proběhla dvoudenní ornitologická konference, kterou si chválili účastníci a snad i pořadatelé. Kvalita příspěvků byla vesměs výborná, od úvodního semináře o akustickém monitoringu pomocí hlasových záznamníků, přes úvodní přednášku Jirky Pykala o historii JOKu a všechny plenární přednášky, až po jednotlivé příspěvky, které běžely paralelně ve dvou sekcích. Umístění konferenčních místností těsně vedle sebe spolu se striktním dodržováním času umožnilo bez těžkostí pendlovat mezi sekcemi, i když zvuková upozornění na konec příspěvků byla někdy dost rušivá. Osobně mě zaujaly jak místní příspěvky z jižních Čech (o mapování strakapoudů prostředních, o ochraně čejek nebo o současném genetickém výzkumu tetřevů na Šumavě), tak řada příspěvků obecných nebo z jiných regionů (například výsledky mapování ptáků jihomoravských řek z lodi). Nedílnou součástí konferencí jsou i osobní setkání a diskuse, o něž rovněž nebyla nouze jak během přestávek (dostatečně dlouhých!), tak při večerním posezení. Shrnuto a sečteno, organizátorům děkuji za moc povedenou akci a JOKu přeji hodně podobných akcí v dalších letech!