Zpráva o činnosti husí skupiny za rok 2023

12.03.2024

V roce 2023 přišly na řadu odchyty na jihu Čech z organizačních důvodů až na samotném konci termínů odchytů. Na Českobudějovicku odchyt probíhal na dvou lokalitách o druhém víkendu v červnu (10. – 11. 6.). Celkem bylo odchyceno 29 jedinců, 24 hus bylo označeno límcem, 4 ex. pro svoji malou velikost pouze kroužkem a jedna samice byla označena límcem s GPS GMS. Jedna lokalita byla cíleně vybraná za účelem odchytu nehnízdících pelichajících dospělých jedinců, kteří byli rentgenováni za účelem zjištění přítomnosti broků v jejich tělech. Broky byly zjištěny u třech jedinců z jednadvaceti rentgenovaných.

Ke dni 15.1. 2024 bylo za rok 2023 zatím zpracováno celkem 2357 odečtů hus označených po celé ČR. Následující čísla se už budou týkat pouze hus odečtených na území Jihočeského kraje a našich jihočeských hus odečtených po celé ČR a v zahraničí. Těchto odečtů bylo zatím zpracováno 1825. Aktivních jihočeských límců, kroužků, které měly v roce 2023 alespoň jeden odečet, bylo 182. Nejvíce odečtů má L. Hamáček (911), P. Albert (669), některé z toho jsou společné. Zbytek odečtů pochází z Avifu nebo od lidí, kteří jsou ochotni nám své odečty poslat. Další odečty však ještě čekají na zpracování (KS NM Praha, Geese.org).

V jižních Čechách bylo také odečteno 19 zahraničních límců (72 odečtů), z toho husa velká, 18 límců, 69 odečtů. Zde se zastavím u vysokého počtu odečtů u zahraničních límců. Z celkového počtu 69 je 27 odečtů u dvou bílích límců T45 a T46, které byly označeny při zimním odchytu 2.1.2021 v jihozápadní části Neziderského jezera (Maďarsko).Pravděpodobně se bude jednat o naše husy označené na zimovišti. Odečtené zahraniční husy velké v roce 2023 byly označeny v Maďarsku, Rakousku, Německu, Polsku a Finsku. Husa běločelá, 1 límec (3 odečty), jedinec byl označen v Nizozemsku.

Ještě přidám několik informací o našich nejstarších husách:

B93 (F) límcovaná 5.6. 2010 na r. Volešek. V roce 2023 (14K) na r.Volešek v páru s 6 pull., později 5 pull.

T01 (F) límcovaná 5.6. 2010 na r. Volešek. V roce 2023 (+14K) na r. Přední Topole u Zlivi v páru s 8 pull.

T57 (F) límcovaná 9.6. 2012 na r. Volešek. V roce 2023 (+12K) na r.Volešek v páru s 13 pull., později s 11 pull.

Z19 (F) 16K, 8.6. 2008 odchycena na r. Volešek jako pull. a označena pouze kroužkem. Znovu odchycena 29.5. 2016 opět na r. Volešek a nandán límec. Od roku 2021 hnízdí na rybníce Domin, kde již tři roky po sobě ze stejného hnízda vyvádí mladé. V roce 2021 - 5 pull., 2022 – 9 pull., 2023 – 8 pull.

T09 (F) límcovaná 11.6. 2011 na r. Volešek. V roce 2023 (+13K), odečtena na rybníce Volešek a později na poli v Dívčicích.

Z51 (F) 14.6. 2009 odchycena na r. Blatec v Dívčicích jako pull. a označena pouze kroužkem. Znovu odchycena 3.6. 2017 opět na r. Blatec a označena límcem. V roce 2023 ( 15K), odečtena na Dívčicku.

Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem, kteří nám pomáhali s odchytem hus a zúčastnili se víkendové akce. Bohužel, začíná klesat zájem se takové akce účastnit, i přes velký počet lidí, kteří jsou osloveni. Většina oslovených se neozve zpět, do poslední chvíle není znám počet lidí, kteří se akce zúčastní, a tím nastávají potíže s celou organizací. Pokud máte zájem se s námi zapojit do odchytů v letošním roce, dejte mi, prosím, vědět. Zařadím vás do skupiny kontaktů, abych vám mohl poslat v době, kdy budeme odchyt plánovat, potřebné informace (kdy, kde, v kolik, aj.). Pokud znáte někoho,koho by taková akce zajímala, předejte, prosím, informaci a můj kontakt.

Husám zdar.

Zpracoval: Pavel Albert, e-mail: Albert.P@seznam.cz telefon: 728 424 777