Exkurze JOK - ptačí park Zbudovská blata - 21.10.2023

05.12.2023

V počtu přibližně 15 účastníků byla po skončení podzimní členské schůze JOK uskutečněna exkurze na Zbudovská blata pod vedením Kryštofa Chmela, správce vzniklého ptačího parku. Exkurze byla zahájena ve 14:00 v centrální části blat na půl cesty mezi obcemi Plástovice a Zbudov. Zbudovská blata v těchto místech zaujmou svojí rozlohou a spolu se zažloutlými klasy trav, které nebyly od posledních otav posečeny, navozovalo toto místo náladu maďarské pusty. Blata jsou významnou tahovou zastávkou a zimovištěm pro dravce, čehož mohli být účastníci ezkurze svědky. Aktivita dravců byla v den exkurze nadprůměrná a celkem bylo pozorováno 25 kroužících či posedávajících kání lesních, dvě poštolky obecné a dva luňáci červení. Ke značnému nadšení účatníků exkurze se západním směrem v blízkosti hnojiště pohybovalo 15 jedinců kolihy velké. Poté se exkurze přesunula do východní části blat, kde vzniká ptačí park. Zde správce parku představil koncept ptačího parku a zavedl účastníky k pozemkům, které ČSO v průběhu července zakoupila. Dále představil plány na rozšiřování parku a budoucí managementová opatření (vybudování podmáčených ploch, kosení zarostlých ploch, odstranění náletů dřevin), která cílí na zatraktivnění lokality pro luční druhy bahňáků (břehouš černoocasý, koliha velká, bekasina otavní, vodouš rudonohý, čejka chocholatá).Celkem bylo během ezkurze pozorováno 15 druhů ptáků (záznam je dostupný v databázi AVIF).